Intern Reglement 2023 – 2024

Kledij KBS

 1. Trainen doen we in kledij van KBS.
 2. Een ploeg vertoont zich steeds, uniform, in dezelfde kledij van K. Berchem Sport!
  Naar de wedstrijd kom je altijd in KBS-trainingsoutfit. Indien afgeweken wordt van deze afspraken is enkel de visieverantwoordelijke bevoegd om hierover te beslissen. Zij zullen dit tijdig communiceren aan de trainers, die dit dan zullen overbrengen aan de spelersgroep.
 3. Bij de wedstrijden is enkel de winterjas en de sporttas/rugzak van KBS toegelaten. Gebruik van eigen jas of sporttas/rugzak is dus niet toegestaan.
 4. Bij wedstrijden draag je de officiële wedstrijdbroek en de officiële wedstrijdkousen. Truitje en broek zullen door KBS ter beschikking gesteld worden. Kousen breng je steeds zelf mee.
 5.  Alle kledij van KBS moet voorzien zijn van je naam

Tijdens alle sportieve activiteiten brengen we de drinkbus en persoonlijke bal steeds mee
 

Trainingen

 1. Je trainingskledij is aangepast aan het weer: denk aan de regenjas, sweater, trainingsvest. Vanaf 1 november tot eind maart is een lange trainingsbroek verplicht en uitzonderingen hierop worden gemeld door de visieverantwoordelijken.
 2. Ook op trainingen zijn scheenbeschermers verplicht.

We hebben altijd droge kledij bij voor na de training.

 

Afspraken kleedkamer

 1. We hebben respect voor de infrastructuur zowel voor die van Berchem Sport als deze van andere clubs.
 2. Er komen geen ouders in de kleedkamer.
 3. We nemen altijd afscheid van trainers en elkaar en we geven elkaar steeds de hand bij aankomst en vertrek. Ten laatste 20 minuten na wedstrijd en training moet de kleedkamer gekuist en ontruimd zijn.
 4. Voor het reinigen van de kleedkamer wordt er een beurtrol opgesteld onder de spelers.
 5. In de kleedkamer heerst een sportieve, kameraadschappelijke sfeer met een gerichte concentratie naar training/wedstrijd.
 6. In de kleedkamer is het gebruik van Gsm-toestellen niet toegelaten.
 7. De aanwezigheid van spelers wordt geregistreerd. Als je niet op een training kan zijn meld dit tijdig aan één van de trainers via PSD (Pro Soccer Data).
 8. We zijn een kwartier op voorhand aanwezig zodat we de training tijdig kunnen starten.
 9. We verzamelen altijd vóór de kleedkamers.
 10. We vertrekken altijd in groep naar de trainingsvelden. 
  Als jeugdopleiding vinden we hygiëne erg belangrijk. Douchen na een training/wedstrijd is voor elke speler verplicht en douchen met kledij en/of handdoek is niet toegestaan. Vanaf de leeftijdscategorie U16 kan de speler zelf bepalen of hij doucht met kledij of niet.
 11. Breng doucheslippers mee, deze zijn verplicht te dragen tijdens het douchen.

In de kleedkamer wordt NIET met ballen gespeeld.

 

Wedstrijden

 1. Een uitnodiging voor de wedstrijd krijg je altijd na de laatste training van de week. Kan je niet aanwezig zijn verwittig dan tijdig één van de trainers mondeling en via PSD.
 2. Algemene afgelastingen kan je terugvinden op de website van de KBVB.
 3. We zijn altijd stipt aanwezig, zowel uit als thuis.
 4. Je hebt ALTIJD je identiteitskaart bij (vanaf U14). Niet bij = niet spelen.
 5. K. Berchem Sport (speler, ouder, trainer, teammanager) toont altijd respect voor de andere ploegen en scheidsrechter (ongeacht de wedstrijdomstandigheden en -beslissingen). Sportieve betwistingen zijn voor de trainer/teammanager, niet voor de speler, noch voor de ouder.
 6. Van en naar de velden dragen we warme kledij, ook de reservespelers dragen warme kledij op de bank.
 7. Tijdens de opwarming draagt iedereen dezelfde KBS-outfit.
 8. Bij aanvang van de wedstrijd lopen beide ploegen gezamenlijk op en begroeten we de supporters.

We geven na de wedstrijd respectvol een hand aan de spelers en opleiders van de tegenpartij, alsook aan de scheidsrechter.

 

Speciaal voor de ouders

 1. Evenals de trainers en de teammanagers hebben ook de ouders te allen tijde een voorbeeldfunctie binnen de club.
 2. Ouders onthouden zich van alle sportieve tussenkomsten en blijven steeds achter de omheining zowel op trainingen als op wedstrijden.
 3. Voor vragen van extra-sportieve aard kan men terecht bij de API of iemand van het Jeugdbestuur.
 4. De dug-out is enkel toegankelijk voor de sportieve leiding en de spelers, zowel op wedstrijden als op trainingen.

Er wordt van de ouders verwacht dat zij een helpende hand bieden bij het verplaatsen van doelen en andere materialen voor en na de wedstrijden.

Tuchtcommissie

Een door het jeugdbestuur aangestelde commissie zal toezien op ongeoorloofd sportief of extra-sportief gedrag van de leden, ouders van leden en/of entourage. Dit toezicht kan leiden tot het vormen van een advies naar het Jeugdbestuur met corrigerende maatregelen voor betrokken speler(s). Deze corrigerende maatregelen kunnen aanzet geven tot het tijdelijk of definitief schorsen van een speler, dit zowel voor trainingen, wedstrijden of andere activiteiten. Op geen enkele manier kan een schorsing leiden tot het terugvorderen van lidgelden.

Taalgebruik: Nederlands

Omdat het storend is en er geen controle kan gebeuren op wat er gezegd wordt naar spelers, staf, scheidsrechter en andere ouders toe, is het verplicht om rond de velden en in de kantine Nederlands te spreken. 

Testen

Testen bij een andere club (trainingen of wedstrijden) kan enkel mits schriftelijke toestemming van de sportieve cel jeugd en dit vanaf 01/01 van het lopende seizoen. De aanvraag van de andere club dient formeel ter ondertekening worden voorgelegd.

De toestemming geldt maximaal voor drie testtrainingen en één wedstrijd per club en maximaal voor 2 verschillende clubs per seizoen. Er wordt maximaal één training of wedstrijd per week toegestaan. De training(en) en of wedstrijd(en) mogen nooit samenvallen met een activiteit op Berchem Sport waarbij de aanwezigheid van de speler verplicht of gewenst is.

Voor elke afzonderlijke activiteit dient een toestemming door de Visieverantwoordelijke én betrokken trainer van Berchem Sport verleend te worden.

Indien spelers zonder toestemming toch deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden bij een andere club dan is hier een strenge sanctie aan verbonden, die door de Tuchtcommissie in overleg met de betrokken trainer zal genomen worden.

Aanduiding als scheidsrechter

KBS-spelers van U14 t/m JB zullen in een beurtrol aangeduid worden om thuiswedstrijden van onze onderbouw en middenbouw te begeleiden als scheidsrechter. Spelers die aangeduid werden, dienen verplicht aanwezig te zijn. Indien belet, kunnen ze zelf een vervanger aanduiden maar blijven ze verantwoordelijk voor de aanwezigheid van die vervanger. Bij afwezigheid of weigering zullen er twee opeenvolgende aanduidingen ontvangen worden en is men automatisch geschorst al speler voor de eerstvolgende wedstrijd van z’n eigen team.

Provinciale Jeugdopleiding (PJO)

Spelers zijn verplicht vanuit de Voetbalbond (Voetbal Vlaanderen) om in te gaan op activiteiten die georganiseerd worden door de PJO indien ze daar voor uitgenodigd worden. Afmeldingen met een geldige reden voor dergelijke activiteiten, dienen gericht te worden aan onze TVJO én de PJO-verantwoordelijke van Voetbal Vlaanderen. Bij afwezigheid zonder afmelding is men automatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd van z’n team. Bij een juiste afmelding mag men op de dag van de activiteit niet deelnemen aan andere KBS-activiteiten.

Lidgelden

Spelers kunnen enkel deelnemen aan trainingen en wedstrijden indien het lidgeld werd betaald. Een niet-selectie voor trainingen en/of wedstrijden kan nooit aanleiding geven tot de terugvordering van een deel of het volledige lidgeld. Betaling van het lidgeld houdt in dat spelers en ouders van spelers zich akkoord verklaren met de inhoud van het intern reglement.