Gegevensregistratie COVID-19

Op welke basis verwerken we je gegevens?

We volgen de regels van ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation).
Dat is een Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6, c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Registratieformulier Covid-19

Vink aan